Från strategi till Handlingsplan "Växla upp upplevelsenäringen".

En av strategierna för att nå Höganäs vision är Växla upp upplevelsenäringen. Nu vill vi gå från strategi till handling. Hösten 2021 bjuder vi in till en process där vi gemensamt
formar vägen framåt i att utforska, utveckla och paketera
Höganäs Kullabygdens utbud.

Arbetet kommer att ske i workshops med representanter från Höganäs kommun och besöksnäringen och leds av två erfarna processledare från det designdrivna konsultbolaget Black Lizzy.

Workshop 1, 13 september 08:00 - 11:00
Under workshop nummer 1 fokuserar vi på möjlighetsområden. I denna workshop, tillsammans med nyckelpersoner inom besöksnäring och Höganäs kommun, identifierar vi ​värdeskapande möjlighetsområden för utvecklingen av vår bygd och beslutar vilket av dessa områden vi ska gå vidare med som case i projektet och jobba vidare med i workshop nummer 2.

Workshop 2, 14 september 08:00 - 11:00
Under workshop 2 fokuserar vi på att konceptualisera. Tillsammans med relevanta stakeholders, de som behövs för att paketera och leverera
upplevelser inom möjlighetsområdet som vi identifierar i workshop 1, definierar vi hur ett gemensamt värdeskapande erbjudande kan se ut samt hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att leverera den upplevelsen.

Formulering av Handlingsplan
Utifrån vårt arbete formulerar vi sedan tillsammans med BlackLizzy en handlingsplan som inkluderar processen framåt för att aktivera strategin med värdeskapande och medskapade upplevelser i Höganäs, Kullabygden.

Har du frågor eller synpunkter hör av dig till näringslivsutvecklare Josefine Marklund josefine.marklund@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen