Kommunen köper Loppanfastigheten av SBB

Ett enigt arbetsutskott beslutade den 31 augusti att köpa fastigheten Thor 15, även kallad Loppanfastigheten av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Detta är ett steg i arbetet med ny lokalisering för ett kulturhus/bibliotek. Defintivt beslut fattas av kommunfullmäktige den 30 september 2021.

- Det känns bra att vi landat detta nu och kan påbörja detaljplanearbetet så snart fullmäktige fattat beslut, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande. Detta är en viktig del i vårt arbetet med stadskärnans- och centrums utveckling. Tanken är att vi får tillträde till fastigheten den 1 juli 2022.

I Höganäs pågår, som i alla andra städer, ett samhällsbygge. För att stärka den attraktiva stadskärnan finns stora möjligheter att på ett mer strategiskt plan fokusera på kultur som en faktor i utvecklingen av staden. Att använda kultur som en del av sin profilering ger möjligheter att visa upp en mer mångsidig bild av en kommun och dess invånare.

De hyresgäster som finns i fastigheten idag kommer att erbjudas alternativt boende.

- Vi kommer att ha en dialog med våra hyresgäster och kommer tillsammans med Höganäshem att erbjuda dem förtur i de båda bolagens fastighetsbestånd, säger Ola Svensson, regionchef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen