Outletområdet blir Handelsplats Bruket

Under året har ett arbete pågått med att ta fram ett nytt namn på outletområdet i Höganäs. Handlare och tjänstepersoner har tagit fram ett antal förslag. Utifrån dessa förslag har kommunstyrelsens näringslivsutskott beslutat att det nya namnet på området blir Handelsplats Bruket.

- Det nya namnet Handelsplats Bruket knyter an till platsen och bruksorten Höganäs med närheten till Höganäs AB, det gamla bruket, och med gruvhålet som finns på området. Vi tror och hoppas att det nya namnet faller både höganäsare och besökare i smaken. Vi tycker också tidpunkten för namnbytet är bra med tanke på att området nu stärks med ett flertal nyetableringar, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande.

Handlarna på området har varit delaktiga i processen med att ta fram namnförslag, då även de anser att ett nytt namn för området behövs eftersom majoriteten av butikerna numera inte är outletbutiker.

Det nya namnet har tagits emot väl av handlarna som fått förhandsinformation om förslaget. Begreppet ”bruket” är etablerat i stan sen tidigare – Bruksgatan, Bruksskolan, Brukshallen – men namnet Bruket används inte för någon plats.

Nu inleds ett arbete med att kommunicera och marknadsföra det nya namnet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen