Höganäs kommun välkomnar utredning om gårdsförsäljning

Höganäs kommun, som under ett antal år drivit frågan om att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin, välkomnar och ställer sig bakom den utredning, Gårdsförsäljningsutredningen, som presenterades för statsrådet Lena Hallengren onsdagen den 8 december.

– Att kunna bedriva gårdsförsäljning av sina egenproducerade viner skulle givetvis skapa helt andra förutsättningar för våra vinbönder. Det skulle leda till fler arbetstillfällen på gårdarna och det skulle ge gårdarnas kunder och besökare en större upplevelse. Det här är en fråga vi i Höganäs kommun har drivit under ett antal år och det är naturligtvis glädjande att det hårda och målmedvetna arbete vi lagt ner nu verkar få ett genomslag. Vi är nu ett stort steg närmre gårdsförsäljning, säger Peter Schölander (M) kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Höganäs näringslivsklimat ligger i topp i landet och vinbönderna är viktiga för kommunen, vars vision bland annat handlar om att vara en upplevelsemotor. De ansökningar avseende ett tillåtande av gårdsförsäljning kommunen tidigare skickat in till regeringen har dels handlat om att undersöka om det finns några negativa effekter med gårdsförsäljningar, dels om att undersöka möjligheterna som finns för att i någon form tillåta gårdsförsäljning av vin i Sverige. Den utredning som nu presenteras gör bedömningen att gårdsförsäljning inte skulle påverka folkhälsan. Utredningen visar också att gårdsförsäljningen skulle kunna medföra en ökning av antal arbetstillfällen i branschen med 17–19 procent.

– Vi har tidigare tryckt på att det inte handlar om att förändra monopolet utan att det snarare handlar om att komplettera försäljningen och erbjuda en unik kundupplevelse på plats, hela vägen från produktion till färdig produkt att ta med sig hem i handen. Precis just det som våra övriga bönder inom de andra produktionsbranscherna här i bygden kan erbjuda sina kunder, säger Ulf Molin (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen