Framtidscoachen fortsätter under våren

Familjen Helsingborg fortsätter med sin rådgivning Framtidscoachen under våren 2022. Rådgivningen, som är kostnadsfri, vänder sig främst till företag som stött på utmaningar under pandemin och som behöver stöttning för att anpassa sig till de effekter pandemin har på verksamheten.

Rådgivningens huvudfokus ligger på följande områden:

  • Ekonomi – på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
  • Affärsutveckling - affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer - stärka och utveckla.
  • Marknadsföring - digitalisering, nya erbjudande, kundvård, social media, nya kundgrupper, nätverk.
  • Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal è analysera, kommunicera & förhandla.
  • Anställa – avtal, attrahera rätt kompetens, vilka stöd finns.
  • Dig som företagare – egen situation, försäkringar, nätverk & stöd, samarbete.

Framtidscoacherna har mångårig kompetens av affärsutveckling och företagsrådgivning. De är auktoriserade rådgivare och kan bidra med kunskap, kontakter och idéer. De är gärna ett bollplank för dig i ditt företagande.

Tveka in att anmäla dig! Läs mer och intresseanmäl dig.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen