Nu mäts företagsklimatet i Sveriges kommuner

I dagarna har företag runt om i hela landet fått årets enkät om hur det är att driva företag i deras kommun. Svaren har stor betydelse för att förbättra villkoren!

Svenskt Näringsliv mäter årligen hur bra företagsklimatet är i Höganäs, precis som man gör i samtliga kommuner i landet. Undersökningen brukar få stort genomslag, såväl lokalt som nationellt. I maj släpps resultatet av den enkät som skickas ut till företag och i september släpps rankingen av alla landets 290 kommuner. För oss på Höganäs kommun är undersökningen en viktig temperaturmätare på hur vi uppfattas av er företagare.

Tillhör ditt företag de som har fått enkäten från Svenskt Näringsliv? Svara i så fall gärna på den. Att många företag väljer att svara är viktigt för att vi ska kunna utveckla och förbättra vårt arbete med företagsklimat!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen