Öka ditt företags konkurrenskraft med kompetenscheck

Har du svårt att hitta rätt kompetens för att utveckla företaget? En kompetenscheck från Region Skåne hjälper dig att kartlägga behov och fylla kompetensglapp. Syftet med kompetenschecken är att öka ditt företags konkurrenskraft och göra det möjligt att nyanställa.

Du som driver ett litet eller medelstort skånskt företag kan söka upp till 125 000 kronor för att genomföra insatser för att höja kompetensen i företaget. Det första steget är att göra behovskartläggning med stöd av erfarna rådgivare.

De första 40 företagen som kvalificerar sig i en utlysning av checkar får stöd av organisationerna Almi eller IUC Syd i att genomföra en behovskartläggning, som sen kan ligga till grund för en Kompetenscheck.

Läs mer på Region Skånes hemsida här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen