Nu ska vi få företagen i Höganäs kommun att blomstra!

Nu kan du och ditt företag få hjälp med att hitta just din nyckel till lönsamhet och guidning dig hela vägen dit. Utan att det kostar dig någonting. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa.

Ibland är det inte lätt att veta var man ska börja. Är det mer personal som ska till? I så fall, vilken typ av kompetens? Kanske ni behöver digitaliseras och i så fall, hur? Eller utveckla er affär. Nu kan du få hjälp med att hitta just din nyckel till lönsamhet, här och nu, och bli försedd med resurserna som krävs för att nå dit. Utan att det kostar dig någonting. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa.

FOKUS TILLVÄXT är ett projekt Region Skåne och Höganäs kommun initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, för att hjälpa kommunens företag att växa och öka sin lönsamhet. Som företagare får du en egen rådgivare på Almi som gör en nuläges- och behovsanalys, lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där som bollplank genom hela processen. Därefter utvärderar vi resultatet och diskuterar fortsatta tillväxtstrategier.

Läs mer och anmäl dig här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen