Lär dig AI genom att handleda examensarbeten med Lunds universitet

Inom ramen för ett projektet DIgit Hub AI satsar AI Lund under hösten 2022 på att synliggöra och utveckla de möjligheter till samverkan mellan Lunds universitet och företag och organisationer som finns inom ramen för ordinarie undervisning.

I början av september bjuds företag och organisationer i Skåne och Blekinge in till en workshop om hur det går till att vara uppdragsgivare och extern handledare för examensarbete vid olika utbildningsprogram. Här får man veta

- hur man formulerar ett bra förslag till examensarbete,
- hur man hittar lämplig forskargrupp för handledning och examination och
- hur man kan nå studenter med förslag på projekt/uppdrag.

Alla organisationer är välkomna men man riktar sig särskilt till små och medelstora företag i Skåne och Blekinge.

Vill du eller någon annan i din organisation delta är du välkommen att anmäla dig till något av följande tillfällen:

5 september kl 15-17 i Lund och online
6 september kl 14-16 i Helsingborg

Läs mer och anmäl dig här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen