Höganäs står stadigt på toppen i Skåne

Höganäs kommun placerar sig på tredje plats i Skåne i Svenskt Näringslivs undersökning “Företagsklimat 2022”. I riket ligger Höganäs på en åttondeplats.

Svenskt Näringsliv undersöker vad företagarna verkligen tycker om Höganäs och hur de upplever kommunens företagsklimat.


-Undersökningen är viktig för oss och vi har länge legat i toppen. Det är givetvis glädjande att se att vi är i fortsatt i den absoluta toppen i landet, samtidigt som det är tråkigt att vi tappar några placeringar, säger Peter Schölander (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Höganäs har legat stadigt på topplistan i många år. Jämfört med förra året tappar kommunen några placeringar, då var kommunen femma i landet och etta i Skåne.

- Vår bestämda strategi är tydligt uttalad i Höganäs, vi ska förenkla för företag och hitta lösningar, det gynnar både våra företag och oss i kommunen. Nu ska vi kolla på vad vi behöver utveckla för att bli ännu bättre och det kan vi göra om vi fortsätter att jobba målmedvetet och tillsammans med företagen, fortsätter Peter Schölander.

Anna Nilsson som är näringslivschef i kommunen är stolt över att Höganäs ligger kvar på topplistan.


- Det är roligt att Höganäs fortsätter att ligga så bra till vad gäller företagsklimatet. Konkurrensen är tuff. Vi som kommun arbetar strategiskt, medvetet och uthålligt med våra företagsfrågor. Att Höganäs ännu en gång hamnar högt i en ranking visar att vårt arbete ger resultat och jag är väldigt stolt över kommunens medarbetare som har ett genuint intresse för företagens behov. I Höganäs har vi höga ambitioner och vi slår oss inte till ro, vi ska fördjupa oss i undersökningen och se hur vi kan bli ännu bättre.

Fakta om Höganäs kommuns arbete med att utveckla företagsklimatet:
Höganäs kommun har en uttalad vision med bland annat två strategier som innebär att kommunen ska förenkla för företag och växla upp upplevelsenäringen. “Företagslots” är ett arbetssätt som funnits i kommunen under många år, och som många gånger är vägen in för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet, där alla berörda myndighetsutövande tjänstemän träffar företaget vid ett tillfälle, gärna i ett tidigt skede.

Kommunikation, dialog, tillgänglighet och mötesplatser där företagen kan möta politiker och tjänstemän på ett enkelt sätt och få information är prioriterat. Företagsbesök görs varje vecka som en viktig del av detta, inte minst för att skapa förståelse för företagens förutsättningar och utvecklingsbehov.

Mer information om Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2022 hittar ni på Svenskt Näringslivs hemsida: https://www.foretagsklimat.se/

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen