Bidra till hållbar utveckling av naturturism

Höganäs kommun stödjer Naturturismföretagens arbete för att utveckla nya och enklare verktyg för en omställning och kompetenshöjning av hållbar naturturism i Sverige. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Tillsammans med Naturturismföretagen och branschorganisationen för natur- och ekoturism kraftsamlar vi kring hållbar naturturism.

En del av det arbetet är en kartläggning av företag som identifierar sig som natur- och ekoturismföretag. Syftet med kartläggningen är att ta fram indikatorer för att mäta hållbarhet inom naturturism samt att ta reda på vilka kompetensbehov, stöd och riktade insatser som behövs för att lyfta och utveckla hållbart företagande i branschen. Arbetet görs i samverkan och med stöd av Tillväxtverket.

Vi på näringslivsavdelningen vill bidra till Naturturismföretagens arbete och hjälper bland annat till med att distribuera föreningens enkät till aktörer i vårt verksamhetsområde som är verksamma inom natur- och ekoturism. Är du en företagare som arbetar inom detta område, in och svara på enkäten!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen