Höganäs Purple Flag certifierat av Svenska stadskärnor

För andra gången har Höganäs blivit certifierat som Purple Flag-område av Svenska Stadskärnor. Certifieringen symboliserar en kvalitativ stadskärna som är trygg och säker under dygnets alla timmar.

Det gemensamma målet inom Purple Flag är att besökare ska känna sig trygga och använda stadskärnan regelbundet, även under kvällstid. De fem parametrarna som bedöms i certifieringen är trygghet, säkerhet, attraktivitet, hållbarhet och jämlikhet. Höganäs stadskärna levererar alltså inom alla dessa områden. Något som lyfts upp som extra bidragande i certifieringen är Höganäs kommuns tydliga vilja att utveckla staden, samt det initiativ som togs när man lanserade trygghetsvandringar inom staden.

-Vi har haft höga ambitioner när det gäller utvecklingen av vår stadskärna och vi är väldigt stolta över denna certifiering eftersom det tyder på att vårt arbete bär frukt, säger Anna Nilsson, näringslivschef i Höganäs kommun och ordförande i Handelsplats Höganäs.

Svenska Stadskärnor lägger stor vikt vid samverkan när de gör sin utvärdering av stadskärnor för Purple Flag. De menar att framgångsfaktorn för en attraktiv stadskärna till stor del beror på graden av tvärsektionell samverkan mellan de privata näringslivet och den kommunala verksamheten.

-För att skapa en attraktiv stadskärna är samverkan en av de absolut viktigaste parametrarna. Vi jobbar långsiktigt och strategisk tillsammans med våra handlare, fastighetsägare och olika funktioner på kommunen för att möjliggöra en trygg och välkomnande plats, säger Anna Nilsson.

Som en del av certifieringen har Handelsplats Höganäs tagit fram en handlingsplan tillsammans med näringslivet för hur utvecklingsarbetet ska fortsätta inom stadskärnan.

-Detta är bara en del i utvecklingsprocessen för att skapa en mer attraktiv och levande stadskärna i Höganäs. Vi är på rätt väg och det är skönt att vi har en bra dialog med våra partners i detta arbete, men vi har saker kvar att göra. Vi kommer fortsätta växla upp detta arbete och har som ambition att i framtiden ta hem priset som årets stadskärna, avslutar en entusiastisk Anna Nilsson.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen