Kostnadsfri coachning för IUC:s medlemmar

IUC bjuder sina medlemmar på 52 timmar kostnadsfri coachning i produktionsutveckling. Coachningen äger rum i Industrins hus i Lund, IUC:s fysiska miljö för produktionsutveckling, innovationer och nya affärer. Företag som är medlemmar erbjuds upp till 52 timmar kostnadsfritt stöd, coachning, vägledning och genomförandeplan.

Avstamp tas i företagets lägesbild, förutsättningar, behov och utmaningar. Tillsammans ritas vägarna till de mest kostnadseffektiva besluten upp och testas för att utveckla er produktion. Till hjälp finns tillgång till robotlabb, simuleringar av olika produktionsmiljöer med hjälp av hård- och mjukvara för digitala tvillingar, 3d-printer och digitala verktyg.

Vad behöver du som företagare göra?

Erbjudandet gäller fram till sommaren och för ett begränsat antal företag. Anmäl ert intresse genom att skicka in en intresseanmälan, max en halv A4-sida, till IUC senast den 31 mars 2023. Er intresseanmälan ska innehålla en kortfattad beskrivning av era utmaningar eller utvecklingsbehov koppat till produktionsutveckling. Intresseanmälan och eventuella frågor skickas till IUC:s projektledare Samir Halimanovic och Marcus Engqvist.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: