Information om elkostnadsstöd

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022. Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktoberdecember 2022. Ansöker gör man mellan 6 mars och 17 april.

Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om ditt företag är berättigat bidrag. Du kan även räkna ut hur mycket bidrag ditt företag i så fall kan få.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: