Work Walk

Kompetensförsörjningen är ett av de största hoten för företagens utveckling. Samtidigt visar undersökningar att ungdomar anser sig ha för lite kunskap om arbetsmarknaden. Genom Work Walk vill vi ge eleverna en bättre arbetsmarknadskunskap för att i framtiden kunna göra väl underbyggda val när det gäller gymnasie- och yrkesval och ge företagen möjlighet att visa upp sin bransch för framtidens arbetskraft.

Den 16 november kommer alla elever i sjunde klass att i mindre grupper besöka tre olika företag från olika branscher var. Hos företagen får de dels en kort introduktion till företaget, vilka yrken som finns och vägarna dit. Därefter får de möjlighet att prova på en aktivitet på företaget. Vill du vara med och visa upp ditt företag för framtidens arbetskraft? Hör av dig till Ann-Sofie.ToremoGemhardt@hoganas.se.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen