Aktuella stöd och aktiviteter

Vi på näringslivsavdelningen arbetar ständigt med olika projekt för att utveckla företagsklimatet och underlätta för dig som företagare. Det gör också våra samarbetspartners som finns både lokalt, regionalt och nationellt. Vilket mål du än har med ditt företagande finns det olika stödfunktioner som kan hjälpa ditt företag att utvecklas. Här nedan berättar vi om några av de möjligheterna.

Stöd och pengar att söka

Eftersom vi är partners med företaget Sustainalink kan vi erbjuda företag inom Höganäs kommun gratis hjälp med ett hållbarhetsprojekt för ditt företag.

Sustainalink förmedlar och koordinerar projekt kopplade till miljö och hållbar utveckling och kan alltså erbjuda kostnadsfritt hjälp från högskolestudenter för att analysera eller utreda frågeställningar som man annars inte har tid eller kompetens att genomföra själv.

Projekten varierar från kortare 20-timmars projekt till mer omfattande 20-veckors projekt. Sustainalink Skåne hjälper dig genom hela processen från projektformulering och rekrytering till slutrapportering. Dem har samarbeten med de tre största universitet i Skåne vilket ger tillgång till nära 60 000 studenter, allt från företagsekonomer och ingenjörer till beteendevetare och biologer. Kontakta oss näringslivsavdelningen för att starta ett projekt!

Anmäl intresse nu!


Almi sätter nu extra fokus på hållbar utveckling. Under samlingsnamnet Framtidsgeneratorn hittar du en rad affärsutvecklingstjänster som på olika sätt hjälper dig framåt i ditt hållbarhetsarbete – oavsett hur långt du har kommit. Det kan handla om att identifiera hållbarhetsrisker i din verksamhet, hitta nya affärsmöjligheter och hjälp att bygga en hållbarhetsstrategi för ditt företag.

Framtidsgeneratorn utgår alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit långt i din resa eller om du står i början av den. Med Framtidsgeneratorn identifierar ni tillsammans ditt nästa steg.

Läs mer om Framtidsgeneratorn här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du växa och öka omsättningen i ditt företag? Fokus Tillväxt hjälper företag att hitta nyckeln till lönsamhet och guidar dig hela vägen. De förser dig med resurserna som krävs för att nå dit. Utan att det kostar dig någonting. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa.

Läs mer om Fokus Tillväxt här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta stöd passar dig som vill arbeta med intern kompetensutveckling. Syftet med kompetenschecken är att öka företagens konkurrenskraft, och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa. Du som driver ett litet eller medelstort skånskt företag söka upp till 125 000 kronor för att genomföra insatser för att höja kompetensen i företaget.

Läs mer om kompetenschecken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hållbarhetschecken kan hjälpa dig som företagare att hantera den pågående energikrisen. Detta stöd kan användas som medfinansiering för att göra en energikartläggning, köpa in kompetensstöd kring energieffektivisering eller andra satsningar inom hållbarhet som stärker ditt företag.

Läs mer om Hållbarhetschecken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Projekt som genomförs

Ingen regering har lyckats införa gårdsförsäljning i Sverige trots att frågan har utretts i flera omgångar. Nu ligger ett förslag hos regeringen som med små justeringar säkrar både alkoholmonopolet och folkhälsan.
Höganäs kommun arbetar tillsammans med Helsingborg stad och Ängelholm kommun kring initiativet för gårdsförsäljning och uppmanar regeringen på bredd front att snarast öppna möjligheten att bedriva gårdsförsäljning på prov i ett begränsat område.

Läs mer om initiativet för gårdsförsäljning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vi har fått ett EU-bidrag från tillväxtverket för att utveckla naturturismen på Kullahalvön. Projektet pågår under två år. En del av projekt är att utveckla ett digitalt verktyg som höjer besöksupplevelsen och samtidigt bidrar till hållbar turism i området. Vi håller nu på att samla in underlag för detta projekt genom en kort enkät!

Vill du bidra till projektet och till att bevara natur- och kulturvärden? Ta då gärna fem minuter och svara på enkäten!

Svara på enkäten här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du en idé som kan stärka din verksamhet och samtidigt ge värde åt destinationen? Då ska du ansöka till destinationspitchen innan den 30 mars. Pitchen kan handla om evenemang, affärs- & produktutvecklings insatser, sälj- och marknadsföring, utbildning eller kompetensfrågor. Högsta möjliga summa är 50 000 kr per pitch. I första utlysningsomgången under hösten var Kullaresor en av fyra projekt som fick igenom som idé, stort grattis till er!

Läs mer om destinationspitchen och skicka in ditt bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


I Höganäs kommun har vi något som kallas Hållbarhetsavtalet. Detta är ett avtal där du som företagare deklarerar att hållbart företagande är viktigt för dig och att du genom dit företag kommer bidra till en framtida hållbar Kullahalvö. Hållbarhetsavtalet är också startskottet på ett nytt hållbarhetsnätverk där det lokala näringslivet kan samlas för att dela kunskap och inspiration.

20 företag har redan skrivit på, nu är det din tur!

Läs mer och skriv på hållbarhetsavtalet


Julsäkert i butiker

Systematiskt brandskyddsarbete

Det är alltid viktigt att ha ett bra systematiskt brandskyddsarbete,
så även i jultider då det är mycket varor i
omlopp. Egenkontroller av brandskyddet kan förtätas så
att man tryggar en god säkerhet. Tänk på att varor inte
blockerar utrymningsvägar och att de inte blir stående
för länge på lastkajer eller liknande utomhus då anlagda
bränder är vanliga på dessa platser.

Utrymning
Att kunna utrymma säkert och effektivt är viktigt om
en olycka skulle inträffa – gå igenom er utrymningsorganisation
så att alla vet vad man ska göra vid ett
eventuellt tillbud.
• Hur ska personalen agera?
• Vem larmar SOS?
• Var är återsamlingsplatsen?

Gör julfint på ett brandsäkert sätt
• Se till att julpynt inte hänger i direkt anslutning till
spotlights eller lampor då dessa kan bli varma.
• Kontrollera så att utrymningsvägarna inte blockeras
av varor samt att handbrandsläckare eller annan
släckutrustning är lätta att nå och synliga.
• De gröna utrymningsskyltarna ska vägleda
personerna i butiken, säkerställ att dessa inte är
täckta av julskyltningen.

Brandcellsgränser
Branddörrar ska förhindra att brand och rök sprider
sig och ska därför vara stängda eller uppställda på
magnet som släpper när larmet aktiveras. Säkerställ att
dessa dörrar inte är uppställda med en kil eller liknande.

Tända ljus
Att ha ljus tända i lokalen medför ett stort ansvar och
en stor brandrisk. Undvik helst detta eftersom det är
lätt att glömma dem om mycket annat ska göras.
Ha även uppsikt över spis eller värmeplattor och
säkerställ att inget förvaras på plattorna.

Till sist
• Utrustning för brandskydd ska fungera och fi nnas i tillräcklig omfattning (exempelvis brandvarnare, brandlarm, handbrandsläckare, inomhusbrandpost med mera).
• Alla nödutgångar ska vara lätta att öppna utan nyckel eller redskap.
• Alla på arbetsplatsen ska veta hur de ska agera om det börjar brinna.
• Håll god ordning på lastbryggor, i korridorer och i trapphus för att undvika anlagda bränder och underlätta utrymning.
• Utrymningsvägar och brandredskap får aldrig vara blockerade.
• Branddörrar ska vara tätslutande och alltid hållas stängda (om de inte är uppställda på magnet och kopplade till brandlarmet).
• Brandfarliga varor ska placeras på avsedd förvaringsplats.
• Utrymningsvägar ska vara tydligt skyltade hela vägen ut.
• Ställ inte levande ljus intill saker som kan ta eld.
• Byt lysrör när de börjar blinka. En glimtändare som släcker lysröret om det börjar blinka är en trygg investering.
• Gör gärna en kontrollrunda innan du lämnar rummet eller arbetsplatsen. Släck levande ljus och stäng dörrar för att förhindra direkt spridning av rök om något skulle hända.
• Se till att det finns timer på köksspisen och kaffebryggaren.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen