Aktuella stöd och aktiviteter

Vi på näringslivsavdelningen arbetar ständigt med olika projekt för att utveckla företagsklimatet och underlätta för dig som företagare. Det gör också våra samarbetspartners som finns både lokalt, regionalt och nationellt. Vilket mål du än har med ditt företagande finns det olika stödfunktioner som kan hjälpa ditt företag att utvecklas. Här nedan berättar vi om några av de möjligheterna.

Stöd och pengar att söka

Mellan 6 mars och 17 april är ansökningsperioden öppen för elkostnadsstöd för elintensiva företag. Företaget räknas som elintensivt om det hade en elanvändning på minst 0,015 kilowattimmar per omsatt krona under 2021. Då räknas inte uppvärmning in. På energimyndigheten.se/elkostnadsstod kan du beräkna hur mycket stöd du kan få. Där finns också svar på dina frågor och vilka kriterier som krävs för att få stödet.

Det generella elstödet som är riktat till alla företag, även de som inte räknas som elintensiva, kommer sannolikt att kunna sökas den 30 maj 2023.

Läs mer här.

Eftersom vi är partners med företaget Sustainalink kan vi erbjuda företag inom Höganäs kommun gratis hjälp med ett hållbarhetsprojekt för ditt företag.

Sustainalink förmedlar och koordinerar projekt kopplade till miljö och hållbar utveckling och kan alltså erbjuda kostnadsfritt hjälp från högskolestudenter för att analysera eller utreda frågeställningar som man annars inte har tid eller kompetens att genomföra själv.

Projekten varierar från kortare 20-timmars projekt till mer omfattande 20-veckors projekt. Sustainalink Skåne hjälper dig genom hela processen från projektformulering och rekrytering till slutrapportering. Dem har samarbeten med de tre största universitet i Skåne vilket ger tillgång till nära 60 000 studenter, allt från företagsekonomer och ingenjörer till beteendevetare och biologer. Kontakta oss näringslivsavdelningen för att starta ett projekt!

Anmäl intresse nu!


Almi sätter nu extra fokus på hållbar utveckling. Under samlingsnamnet Framtidsgeneratorn hittar du en rad affärsutvecklingstjänster som på olika sätt hjälper dig framåt i ditt hållbarhetsarbete – oavsett hur långt du har kommit. Det kan handla om att identifiera hållbarhetsrisker i din verksamhet, hitta nya affärsmöjligheter och hjälp att bygga en hållbarhetsstrategi för ditt företag.

Framtidsgeneratorn utgår alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit långt i din resa eller om du står i början av den. Med Framtidsgeneratorn identifierar ni tillsammans ditt nästa steg.

Läs mer om Framtidsgeneratorn här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du växa och öka omsättningen i ditt företag? Fokus Tillväxt hjälper företag att hitta nyckeln till lönsamhet och guidar dig hela vägen. De förser dig med resurserna som krävs för att nå dit. Utan att det kostar dig någonting. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa.

Läs mer om Fokus Tillväxt här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta stöd passar dig som vill arbeta med intern kompetensutveckling. Syftet med kompetenschecken är att öka företagens konkurrenskraft, och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa. Du som driver ett litet eller medelstort skånskt företag söka upp till 125 000 kronor för att genomföra insatser för att höja kompetensen i företaget.

Läs mer om kompetenschecken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kickstart hållbarhet är en del av det nationella projektet Omställningslyftet. I Kickstart hållbarhet coachar ett helt arbetslag av affärsutvecklare, projektledare och forskare företag i en ökad förmåga att utveckla nya affärer utifrån hållbarhet och grön omställning. Deltagande i omställningslyftet och Kickstart hållbarhet är kostnadsfritt.

Läs mer om omställningslyftet och Kickstart Hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hållbarhetschecken kan hjälpa dig som företagare att hantera den pågående energikrisen. Detta stöd kan användas som medfinansiering för att göra en energikartläggning, köpa in kompetensstöd kring energieffektivisering eller andra satsningar inom hållbarhet som stärker ditt företag.

Läs mer om Hållbarhetschecken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Projekt som genomförs

Vi har fått ett EU-bidrag från tillväxtverket för att utveckla naturturismen på Kullahalvön. Projektet pågår under två år. En del av projekt är att utveckla ett digitalt verktyg som höjer besöksupplevelsen och samtidigt bidrar till hållbar turism i området. Vi håller nu på att samla in underlag för detta projekt genom en kort enkät!

Vill du bidra till projektet och till att bevara natur- och kulturvärden? Ta då gärna fem minuter och svara på enkäten!

Svara på enkäten här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du en idé som kan stärka din verksamhet och samtidigt ge värde åt destinationen? Då ska du ansöka till destinationspitchen innan den 30 mars. Pitchen kan handla om evenemang, affärs- & produktutvecklings insatser, sälj- och marknadsföring, utbildning eller kompetensfrågor. Högsta möjliga summa är 50 000 kr per pitch. I första utlysningsomgången under hösten var Kullaresor en av fyra projekt som fick igenom som idé, stort grattis till er!

Läs mer om destinationspitchen och skicka in ditt bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


I Höganäs kommun har vi något som kallas Hållbarhetsavtalet. Detta är ett avtal där du som företagare deklarerar att hållbart företagande är viktigt för dig och att du genom dit företag kommer bidra till en framtida hållbar Kullahalvö. Hållbarhetsavtalet är också startskottet på ett nytt hållbarhetsnätverk där det lokala näringslivet kan samlas för att dela kunskap och inspiration.

20 företag har redan skrivit på, nu är det din tur!

Läs mer och skriv på hållbarhetsavtalet


Tillsammans med Kullahalvöns Destinationsråd har vi identifierat 3st koncept att fokusera på för att skapa reseanledningar under hösten till vårt plats.

Ett av dessa koncept är skapandet av en skördefest. Projektet är i sin linda och en arbetsgrupp med representanter från både näringen och kommunen sitter just nu och planerar innehållet och upplägget.

Har du idéer och känner att du kan/vill bidra på något sätt? Hör gärna av dig!

Kontakta oss här!


Tillsammans med Kullahalvöns Destinationsråd har vi identifierat 3st koncept att fokusera på för att skapa reseanledningar under hösten till vårt plats.

Att paketera alla de aktiviteter som finns på och runtom Kullaberg är en av dessa koncept vi tänker oss. En arbetsgrupp med representanter från både näringen och kommunen sitter just nu och planerar innehållet och upplägget.

Har du idéer och känner att du kan/vill bidra på något sätt? Hör gärna av dig!

Kontakta oss här!


Tillsammans med Kullahalvöns Destinationsråd har vi identifierat 3st koncept att fokusera på för att skapa reseanledningar under hösten till vårt plats.

Sedan tidigare har både det danska och svenska höstlovet lyfts fram som en period med extra stor potential. Nu ska vi hitta en paketering av denna period som skapar reseanledningar. En projektgrupp med representanter från både näringen och kommunen sitter just nu och planerar innehållet och upplägget.

Har du idéer och känner att du kan/vill bidra på något sätt? Hör gärna av dig!

Kontakta oss här!


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen