Destinationsutveckling

Kullahalvön har under de senaste åren haft en väldigt fin utveckling inom området för upplevelsenäring. Höganäs kommun har en tydlig ambition att på olika sätt, i sin roll som kommun, skapa förutsättningar för denna bransch att fortsätta utvecklas. Höganäs vision visar hur vi vill att framtiden ska se ut i Höganäs.

En av visionsbyggstenarna handlar om upplevelsemotorn Höganäs Kullabygden och har bland annat strategin om att växla upp besöksnäringen kopplad till sig. Under 2023 har vi fyra olika fokusområden vi jobbar med tillsammans med besöksnäring och andra aktörer för att utveckla vår destination. Här kan ni läsa mer om dem, och ta del av statistik.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen