Konceptutveckling

För att en plats ska kunna utvecklas och skapa attraktionskraft för både invånare och besökare krävs samverkan. En nyckel för att nå våra målsättningar är att arbeta tillsammans med Länsstyrelsen, Idella föreningar olika aktörer inom besöksnäringen. Under sommaren är vi väldigt starka, men resterande del av året finns det stor utvecklingspotential. Vi behöver utveckla koncept som lockar besökare under höst, vinter och vår genom att använda oss av det vi har och göra det attraktivt.

Vårt mål är att utveckla koncept tillsammans med relevanta intressenter och skapa en levande Kullabygd året om. De aktiviteter vi gjort och har planerade framåt är:

2022 gjorde vi exempelvis:

  • Lanserade koncept för att attrahera besökare under höstlovet och vinter.
  • Startade ett ledutvecklingsprojekt i samverkan med Länsstyrelsen med syfte att konceptualisera naturturism på Kullahalvön
  • Kartläggde nätverk för framtida samverkan samt identifierade fokusgrupper
  • Bildade ett Destinationsråd för att öka samverkan med besöksnäringen

2023 ska vi fokusera på:

  • Gemensam destinationsplan med platsens intressenter
  • Utveckla fler koncept som går i linje med vårt nya platsvarumärke och som kan bli starka reseanledningar
  • Skapa årshjul för marknadsföring, evenemang och konceptualisering
  • Arbeta för att locka produktionsbolag till Kullahalvön
  • Stärka Kallbad genom ny vinterbadkarta och ny bastu i Mölle hamn
  • Fortsätta arbeta med ledutvecklingsprojektet tillsammans med Länsstyrelsen för att paketera vandring och naturturism mer effektivt.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen