Nytt Platsvarumärke för Kullahalvön

Som en grund för att kunna utveckla vår destination behöver vi ett tydligt platsvarumärke. Detta för att skapa en samsyn kring platsen hos alla intressenter och för att vi ska arbeta mot gemensamma mål. På så sätt kan vi nå ut längre med vårt erbjudande och inte upplevas spretiga. För att ta fram ett platsvarumärke behöver vi definiera platsens kärnvärden, vår identitet och berätta vår gemensamma historia.

Vi har satt igång arbetet och har hittills analysera visionsarbetet, gjort en nationell varumärkesanalys och undersök hur lokala intressenter ser på vår plats. Nästa steg i processen är att utifrån detta underlag skapa ett utkast för vårt platsvarumärke för att sedan föra dialog med lokala intresseter kring. Det innebär dialog internt på kommuen, men också dialog med lokalbor och det lokala näringslivet som till största del är de som kommer leverera varumärket till våra besökare och nyinflyttade!

Vill du vara med i processen och påverka platsens attraktivitet? Kontakta oss på Näringslivsavdelningen, på visit@hoganas.se.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen