Platsvarumärke

Som en grund för att kunna jobba med att utveckla vår destination, så behöver vi ett tydligt platsvarumärke.. Detta för att skapa en samsyn kring platsen hos dess intressenter och för att jobba mot gemensamma mål och inte upplevas spretiga i vårt erbjudande. I det arbetet behöver vi definiera platsens kärnvärden, och i nästa steg bygga vår identitet och berätta vår gemensamma historia.

Vi har satt igång arbetet med att analysera visionsarbetet , enkäter och intervjuer som gjorts med olika intressenter, för att sätta en grund. Under visionsdagarna, Hela Höganäs på riktigt, den 31 mars - 2 april kommer vi kalibrera och föra en dialog kring platsvarumärket med innvånare, näringsliv och andra intressenter. Vi räknar med en lansering runt årskiftet 2022/2023. Vill du vara med och påverka platsens attraktivitet? Kontakta oss på Näringslivsavdelningen, på visit@hoganas.se.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen