Värdskap

Att skapa en bra upplevelse på plats är den bästa marknadsföringsinsatsen i dagens sociala medielandskap. Det görs med ett gott lokalt värdskap – inte bara hos turistföretagen utan också hos Höganäsborna och Höganäs kommun.

Trenderna visar att de äkta och genuina upplevelserna blir allt mer värdefulla och längtan efter den friktionsfria resan ställer nya kvar på värdskap, såväl fysiskt som digitalt. I framtiden kommer värdskapet på plats att handla om den äkta upplevelsen och att satsa på ett bra kollektivt värdskap, digitalt som fysiskt, är ett viktigt fokusområde för att växla upp upplevelsenäringen. Under 2023 kommer vi arbeta med följande aktiviteter:

  • Fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra Infopoints.
  • Utveckla en rullande turistbyrå och besökskontor under högsäsong. Detta kommer ske med en ombygd el-driven minibuss.
  • Fortsätta arbetet med utvecklandet av en besöksapp. Målet är att skapa en gemensam plattform för turister där de hittar all information de behöver.
  • Anordna en Värdskapskickoff för besöksnäringen inför sommaren 2023. Detta för att bygga upp gemenskapen på platsen så vi upplevs som en destination!
  • Växla upp det digitala värdskapet genom att vara närvarande på bl.a Tiktok.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen