Värdskap

Att skapa en bra upplevelse på plats är den bästa marknadsföringsinsatsen i dagens sociala medielandskap. Det görs med ett gott lokalt värdskap – inte bara hos turistföretagen utan också hos Höganäsborna och Höganäs kommun.

Trenderna visar att de äkta och genuina upplevelserna blir allt mer värdefulla och längtan efter den friktionsfria resan ställer nya kvar
på värdskap, såväl fysiskt som digitalt. I framtiden kommer värdskapet på plats att handla om den äkta upplevelsen och att satsa på ett bra kollektivt värdskap, digitalt som fysiskt, är ett viktigt fokusområde för att växla upp upplevelsenäringen. Under 2022 komemr vi jobba med följande aktiviteter:

• Kvalitetssäkra Infopoints, gå från kvantitet till kvalitét
• Utveckla fast ”pop-up” besökskontor under högsäsong
• Utveckla besökskartan så den blir mer användarvänlig och innehållsrik
• Värdskapskickoff för näringen
• Växla upp det digitala värdskapet

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen