Vi söker destinationsråd

För att ta nästa steg i vår handlingsplan för att utveckla Kullahalvön som destination ska vi skapa ett destinationsråd. Syftet med denna grupp är att fungera som bollplank för den långsiktiga utvecklingen, vara med i den övergripande årsplaneringen samt agera ambassadörer för vår plats.

Vad förväntas av dig?

  • Delta på 2 årliga möten. 1 på hösten, 1 på vintern
  • Agera utifrån platsens helhet och inte den egna verksamheten på möten
  • Agera ambassadörer för platsen mot resten av den lokala besöksnäringen
  • Ge feedback och komma med idéer för platsens långsiktiga utveckling

Det kommer finnas en budget kopplad till detta råd som vi kommer kunna använda för att agera och arbete utifrån. Inte bara snack, det kommer bli verkstad helt enkelt!

Kontakta oss på visit@hoganas.se om detta låter intressant så berättar vi mer!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen