Vill du arrangera evenemang i Höganäs Kullabygden?

Höganäs Kullabygden ska vara en attraktiv kommun att arrangera i. Evenemangen ska bidra till att fler väljer Höganäs Kullabygden som destination och till en ökad livskvalitet och stolthet hos de boende i kommunen. Höganäs Kullabygden ska erbjuda ett brett, spännande och mångfacetterat evenemangsutbud spritt över hela året. I Höganäs kommun arbetar vi för att utveckla socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara evenemang.

Här hittar du en rad nyttiga tips till dig som vill arrangera evenemang i Höganäs kommun.

Event Höganäs

Evenemangslots

Har du planer på att arrangera ett evenemang i Höganäs kommun så finns evenemangslots.

Evenemangslots är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare för dig som arrangör. Vid ett möte träffar du olika tjänstepersoner med kopplingar till just ditt ärende och du kan ställa frågor runt ditt evenemang

Kontakta Evenemangslots för mer information och mötesdatum:

Josefine Marklund, näringslivsutvecklare
Höganäs kommun

Telefon: 042-33 78 65
Mejl: naringsliv@höganäs.se

Bra att tänka på inför mötet med evenemangslotsen

  • När ska evenemanget äga rum?

Innan du bokar in ett datum, ta en titt i vår evenemangskalender https://www.hoganas.se/Kalender/ om det händer något mer i kommunen det datum ni planerar att genomföra ert evenemang. Kanske krockar det med något annat, eller kompletterar det ett annat evenemang på ett bra sätt! Maila naringsliv@höganäs.se så kan vi berätta mer.

  • Var ska evenemanget äga rum?

Många gånger är det valet av plats och lokal som påverkar evenemangets tillgänglighet, upptagningsområde och därmed publik. Fundera gärna över var ert evenemang passar eller rådfråga evenemangsutvecklaren på kommunens näringslivsavdelning.

Hållbart evenemang!

  • Du bör fundera på hur ditt evenemang kan bli så hållbart som möjligt när det gäller ekonomi, miljö och människor.

Tips på länkar:

Hållbara möten, konferenser och evenemang - verksamt.se

Gör hållbara val - verksamt.se

https://hallbaraidrottsevenemang.se

Hyra offentlig mark

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. Dessa är till för alla och för att använda dem till ett evenemang eller liknande krävs som regel tillstånd av polisen. Ett sådant tillstånd kallas för markupplåtelse. Här är några exempel på markupplåtelser som behöver tillstånd av polisen:

  • Konsert, cirkus eller liknande evenemang
  • Marknad på torg eller gator
  • Placera byggnadsställning, byggnadsupplag eller skylift på trottoar, gata eller gång- och cykelbana
  • Ställa upp en container på gatan
  • Uteservering
  • Varuställ och trottoarpratare
  • Försäljningsvagn

Ansök hos polisen
Du ansöker hos polisen. När polisen fått in en ansökan av någon som vill använda offentlig mark skickas den vidare till kommunen. Polismyndigheten kan inte lämna tillstånd förrän markens förvaltare (kommunen) har gett sitt tillstånd. Utifrån de lagar och regler som gäller kan kommunen godkänna eller avslå ansökan.

Tillstånd för markupplåtelse – Höganäs kommun (hoganas.se)

I de flesta fall godkänns ansökan med villkor som exempelvis att platsen ska städas efter användningen eller att en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för uthyrningen.

I vissa fall kan det även krävas ytterligare tillstånd från till exempel Skatteverket, Länsstyrelsen osv.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

Fyll i ansökan och skicka den till registrator.syd@polisen.se Obs! Ansökan måste vara betald innan polisen påbörjar handläggning. Detta via den inbetalningsavi som mailas till den mailadress som står på ansökan.

Kompletterande ansökningar
Vid evenemang kan även kompletterande ansökningar behöva göras till kommunen, exempelvis livsmedelstillstånd, alkoholtillstånd eller tillstånd för brandfarlig vara. Ibland krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)
Tillståndsguiden – Höganäs kommun (hoganas.se)

Torghandelsplats
Torghandel & torgplats – Höganäs kommun (hoganas.se)

Evenemang på privat mark

Om du vill arrangera evenemang på privat mark är det viktigt att få ett godkännande av markägaren att arrangera ett evenemang på platsen innan du söker tillstånd hos Polisen eller andra myndigheter. Ta kontakt med näringslivsavdelningen så lotsar vi dig rätt.

Tips & länkar till arrangörer

Här hittar du en rad nyttiga tips till alla som vill arrangera evenemang i Höganäs kommun, som till exempel att kolla in vår evenemangskalender, titta på kapaciteten på våra anläggningar och hur du går tillväga för att skaffa rätt tillstånd. Självklart kan du när som helst också kontakta vår evenemangsutvecklare för tips och hjälp.

Checklista Evenemang - verksamt.se
ArrangörshandbokenArrangörshandboken | Tips och råd till alla som vill arrangera levande musik (arrangorshandboken.se)
Säkerhetsguide för evenemang 2021 (msb.se)

Kapacitet på boendeanläggningar

I Höganäs finns många olika typer av boenden. Bland annat hotellbäddar men också vandrarhem och moderna campinganläggningar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen