Checklista 1

Fyll i checklista 1 nedan för att få en utgångspunkt i ert hållbarhetsarbete och se vad ni gör bra, samt vad ni kan förbättra.

Checklista 1Arbetar ni för att hålla nere er energianvändning? * (obligatorisk)
Använder exempelvis ni förnybar energi? Har ni LED-Lampor, snåla vattenkranar, temperaturreglerare och timer på ljuskällor?
Arbetar ni för att hålla nere er energianvändning?


Främjar ni miljövänlig mat och dryck? * (obligatorisk)
Använder ni lokalproducerade produkter? Köper ni ekologiska produkter? Jobbar ni med säsongsbaserad meny?
Främjar ni miljövänlig mat och dryck?


Källsorterar ni? * (obligatorisk)
Sorterar ni metall. papper, plast, kompost, glas m.m var för sig?
Källsorterar ni?


Ser ni till att hålla nere transporter? * (obligatorisk)
Samordnar ni transporter? Använder ni elbil? Reser kolektivt eller cyklar kortare sträckor? Samordnar ni inköp och beställer lokala varor och tjänster?
Ser ni till att hålla nere transporter?


Håller ni nere användningen av kemikalier? * (obligatorisk)
Använder ni miljömärkta varor vid rengöring? Undviker ni inköp av skadliga kemikalier?
Håller ni nere användningen av kemikalier?


Ser ni till att lyfta jämställdhet? * (obligatorisk)
Har ni en jämställdhetsplan? Formulerar ni er inkluderande i er marknadsföring och använder olika kön och bakgrunder?
Ser ni till att lyfta jämställdhet?


Arbetar ni med tillgänglighet? * (obligatorisk)
Har ni hiss, ramper och anpassade arbetsplatser så att människor oberoende av funktionsvariation kan ta del av ert utbud?
Arbetar ni med tillgänglighet?


Följer ni regelverk och ser till att anställda har en god arbetsmiljö? * (obligatorisk)
Har ni kollektivavtal och ger friskvård, arbetskläder och pauser? Bra ventilation och belysning? Struktur för att upptäcka stress och ohälsa?
Följer ni regelverk och ser till att anställda har en god arbetsmiljö?


Ser ni någon affärsfördel med att jobba med hållbarhet? * (obligatorisk)
Säljer produkter bättre eftersom de är lokala, närodlade, ekologiska eller annat? Sparar energi eller material och därmed pengar?
Ser ni någon affärsfördel med att jobba med hållbarhet?


Främjar ni lokala varor och tjänster?  * (obligatorisk)
Köper och använder ni varor/tjänster från Kullabygden och dess närhet?
Främjar ni lokala varor och tjänster?


Vill du bli kontaktad av vår hållbarhetsutvecklare för att få hjälp i ert fortsatta hållbarhetsarbete? * (obligatorisk)
Vill du bli kontaktad av vår hållbarhetsutvecklare för att få hjälp i ert fortsatta hållbarhetsarbete?


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: