Checklista 2

Fyll i checklista 2 för att fortsätta ert hållbarhetsarbete och ta det till nästa nivå.

Checklista 2
Allt börjar hos modiga ledare! Ett starkt ledarskap och god planering är nyckeln till att lyckas med hållbarhetsarbetet. Förstår medarbetare varför och hur de ska göra får ni med hela organisationen.

En framgångsfaktor är att någon har ansvaret för hållbarhetsarbetet och att den personen är utbildad och har kompetens i hållbarhet

Genom att göra en analys av hållbarhetsarbetet så kommer ni fram till vad ni skall lägga kraft på. Skapa mätbara mål inom minst 3 hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för er verksamhet.

Hur aktivt arbetar ni med er energianvändning? (1 min - 6 max) * (obligatorisk)


Hur aktivt arbetar ni med er energianvändning? (1 min - 6 max)


Exempelvis förnybar energi, LED-lampor, reglerar temperaturen, solceller/paneler, snålspolning och timer på ljuskällor.

I vilken grad arbetar ni med miljövänlig mat & dryck? (1 min - 6 max) * (obligatorisk)


I vilken grad arbetar ni med miljövänlig mat & dryck? (1 min - 6 max)


Exempelvis: Lokalt/när-producerat, ekologiskt, växtbaserat, (fairtrade) kaffe, te, kranvatten, svenskt producerat, säsongbaserad mat och dryck, matsvinn, matavfall och palmolja.

Hur aktivt arbetar ni med källsortering? (1 min - 6 max) * (obligatorisk)


Hur aktivt arbetar ni med källsortering? (1 min - 6 max)


Minska miljöpåverkan genom en god hantering av avfall och skräp. Exempelvis: Sorterar metall, papper, plast, kompost, glas m.m. var för sig.

Är det enkelt att ta sig till och från er med liten klimatpåverkan? (1 min - 6 max)


Är det enkelt att ta sig till och från er med liten klimatpåverkan? (1 min - 6 max)


Resor är en stor enskild faktor till utsläpp av växthusgaser. Arbetar ni med samordnade transporter, elbil, cyklar, reser kollektivt, beställer varor och tjänster lokalt och samordna inköp.

Arbetar ni aktivt med att minska användandet av kemikalier? (1 min - 6 max)


Arbetar ni aktivt med att minska användandet av kemikalier? (1 min - 6 max)

Många kemikalier är skadliga för människors hälsa, djur och miljön och bör undvikas helt om möjligt. Exempelvis vid inköp av produkter för städ, tvätt, målarfärg, lim och rengöring.

Hur mycket jobbar ni med jämställdhetsfrågor? (1 min - 6 max)


Hur mycket jobbar ni med jämställdhetsfrågor? (1 min - 6 max)


Exempel kan vara att kunna identifiera och hantera diskriminering på grund av kön, könsuttryck eller sexualitet. Undvika könsstereotyp marknadsföring eller rent av införa en jämställdhetsplan.

I hur stor grad arbetar ni med tillgänglighet? (1 min - 6 max) * (obligatorisk)


I hur stor grad arbetar ni med tillgänglighet? (1 min - 6 max)


Är er verksamhet tillgängligt även för de över en halv miljon svenskar med begränsningar? Har ni exempelvis hiss, ramper och anpassade arbetsplatser.

Hur mycket arbetar ni med arbetsmiljön? (1 min - 6 max) * (obligatorisk)


Hur mycket arbetar ni med arbetsmiljön? (1 min - 6 max)


Exempel bemanning vid toppar, personalpolicy för likabehandling, arbetskläder och skor, kollektivavtal, bullernivå, ansvarig vid mobbing, diskriminering, ohälsa, stress och utmattning.

Är hållbarhet en del av er affärsidé? (1 min - 6 max) * (obligatorisk)


Är hållbarhet en del av er affärsidé? (1 min - 6 max)


Genom att involvera lokalsamhället och partners i ert hållbarhetsarbete kan ni budgetera på bättre grunder. Exempel återanvända, hyra eller låna istället för att köpa nytt. Sälja eller skänka överblivna produkter.

I hur stor grad handlar ni lokalt? (1 min - 6 max) * (obligatorisk)


I hur stor grad handlar ni lokalt? (1 min - 6 max)


Exempelvis erbjuder ni närproducerade varor, samarbetar med lokala aktörer.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: