Tillstånd

Här kan du läsa mer om och söka tillstånd för olika brandfarliga varor.

Tillfällig övernattning

I samband med olika idrottsevenemang framkommer det ibland önskemål om att förlägga deltagarna i skolor. Detta kan godkännas ur brandskyddssynpunkt under en rad förutsättningar.

Läs och fyll i blanketten , 50.9 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka den till räddningstjänsten senast tre dagar innan evenemanget.

(Om du har svårigheter att öppna blanketten kan du testa att högerklicka på länken och välja "spara mål som"... Sedan kan du öppna blanketten från din dator och skriva ut den).

Gasol

Att förvara och hantera gasol på allmän plats och publika lokaler är förknippat med risker. Då allmänheten inte förväntas ha kunskap om riskerna med gasol ställer man höga krav på den som ansvarar för hanteringen. I många fall krävs det tillstånd från kommunen att hantera gasol.

Hantering av gasol ska alltid ske enligt de lagar, föreskrifter och villkor som anges i tillståndet. Dessutom ska hanteringen ske av personer som är väl förtrogna med riskerna samt gällande lagstiftning.

Tillstånd krävs för verksamheter som hanterar mängder större än vad som anges i tabellen.

VerksamhetVolym (liter)

Publik verksamhet, inomhus

2

Publik verksamhet, utomhus (gäller såväl gasflaskan som förbrukningsapparaten)

60


Observera att de tekniska krav som finns i lagstiftningen gäller oavsett om anläggningen är tillståndspliktig eller inte.

På campingplatser förekommer det ofta hantering av gasol vilket ökar risken för brand. Husvagnar/husbilar får utan tillstånd ha högst 2 gasflaskor, där varje flaska får rymma högst 30 liter. Gasolanläggningar ska vara fackmannamässigt installerade. Gasflaskor ska uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar eller Räddningsverkets föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar. Flaskorna ska alltid förvaras stående och vara väl fastsatta på avsedd plats i husvagnen/husbilen. Gasflaskan ska kunna fästas och lossas från sitt fäste utan hjälp av verktyg.

Enligt MSBFS 2013:3 måste du som campinginnehavare söka tillstånd vid förvaring av mer än 60 liter gasol utomhus och 0 liter gasol inomhus. Oavsett mängd ska gasolflaskorna förvaras och hanteras enligt gällande regler.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen