Markupplåtelse

Här hittar du information om när du kan tänkas behöva tillstånd för markupplåtelse och hur du går tillväga.

Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, ordna musikarrangemang, torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd. Tillståndet söker du hos polismyndigheten, blanketten hittar du på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det behövs tillstånd vid:

 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
 • Uteservering
 • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
 • Placering av tillfällig skylt, bord och scen
 • Placering av byggnadsställning
 • Insamling av pengar
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande (reklam som ska sitta uppe längre tid kräver bygglov)

Med allmän platsmark menas alla torg, gator, vägar, parkmark och naturmark som ägs eller förvaltas av Höganäs kommun. Allmän platsmark kan i vissa fall även vara privatmark.

 • Ansökan om tillstånd gör du via en blankett som du hittar på polisens webbplats (se ”Ansökan”).
 • Ansökan bör skickas in i god tid, räkna med en handläggningstid på minst tre veckor.
 • Polisen tar ut en avgift för hantering.
 • Polisens tillståndsenhet bedömer upplåtelsens påverkan på trafiksäkerheten samt allmän ordning och säkerhet. Polisen bedömer ansökan, men vänder sig även till markägaren, för yttrande.
 • Då kommunen är markägare har vi i samband med det rätt att ställa villkor i ansökan.
 • Kommunen har även i vissa fall rätt att avslå ansökan om den inte anses uppfylla till exempel kommunens krav på framkomlighet och tillgänglighetsanpassning.
 • Om tillståndet godkänns tillämpar kommunen gällande taxa. Taxan varierar beroende på i vilket syfte marken upplåts. Se vidare under punkt fem.

För att få snabbare handläggning bör din ansökan innehålla;

 • sökandes namn
 • vilken plats det gäller (adress)
 • datum och tid, inklusive etablering och avetablering
 • vad, vilken aktivitet ska ske?
 • tydlig karta med riktning och mått
 • ansvarig person, telefonnummer och e-postadress
 • tält för över 150 personer kräver godkännande bevis

  För att polisen ska börja behandla ansökan måste avgiften för ansökan vara betald.

Tillståndet söker du hos polismyndigheten, blanketten hittar du på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: