Starta boendeverksamhet

Om du ska starta eller driva en boendeverksamhet som till exempel bed & breakfast, vandrarhem eller hotell måste du söka bygglov.

Du behöver också registrera din verksamhet hos miljöavdelningen om du ska servera livsmedel eller har vatten från egen brunn. Tänk på att du behöver inget polistillstånd om du hyr ut max fyra rum eller plats för max åtta gäster i din hemmiljö. Överstiger du det antalet ska du ansöka om ett polistillstånd här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Räddningstjänsten utför stickprover på boendeverksamheter i Höganäs och det man ska ha koll på är följande:

  • Att utrymningsvägar är tydligt utmärkta med skylt och är fria från hinder.
  • Att fungerande brandvarnare finns samt vilka instruktioner och rutiner som finns för till exempel byte av batterier i brandvarnare, att handbrandsläckare och brandfilt finns.
  • Att en tydlig handlingsplan/instruktion finns om var hyresgästen ska vända sig vid ett eventuellt tillbud.
  • Eventuell ansvarsfördelning (bland annat mellan nyttjanderättshavare och fastighetsägare.
  • Om hela byggnaden är utformad som en brandcell, exempelvis en villa och hyrs ut till ett sällskap samtidigt, ställs inga krav på brandsektionering.

Du behöver inget polistillstånd om du hyr ut max fyra rum eller plats för max åtta gäster i din hemmiljö. Överstiger du det antalet ska du ansöka om ett polistillstånd, vilket du kan läsa mer om här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Livsmedel

Ska du servera frukost till dina gäster så krävs det också att du registrerar din verksamhet hos miljöavdelningen. Du kan läsa mer om hur det går till här.

Egen brunn

Om du driver ett bed and breakfast med många bäddar, och använder vatten från din egen brunn i verksamheten, så måste du registrera din dricksvattenanläggning här och följa ett provtagningsprogram som godkänns av miljötillsynsnämnden.

Enskilt avlopp

avloppet ska vara godkänt enligt nuvarande lagstiftning samt för det antal personer som använder det.

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på säkerhet vid användning. Byggnader ska utformas så att risken för olyckor och personskador begränsas. Syftet är att förhindra att det sker olyckor till följd av olämplig utformning av byggnader. Kraven gäller bland annat säkerhetsbeslag på fönster på andra våningen, utformning av räcken och säkerhetsglas i fönster med låg bröstning.

Om ni har planer på att utveckla er verksamhet, tveka inte att höra av er till plan- och bygglovsavdelningen för att undersöka om åtgärden till exempel kräver bygglov.

I bygglovet prövas hur lämplig din tänkta verksamhet är utifrån detaljplanens bestämmelser.

I detaljplanelagt område framgår vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Beteckningarna C (centrum), H (handel) och R (kultur och fritid) tillåter Bed and Breakfast. Beteckningen B (bostäder) tillåter inte Bed and Breakfast. I samlad bebyggelse och utanför detaljplan sker en bedömning från fall till fall.

Om det saknas förutsättningar för bygglov kan du inte få bygglov såvida inte en ny detaljplan upprättas.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: