Starta restaurang eller livsmedelsverksamhet

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill starta en livsmedelsverksamhet och vad som krävs för att göra det.

För att driva livsmedelsaffär, restaurang, marknadsstånd eller andra livsmedelsföretag måste företaget vara registrerat hos miljöavdelningen/bygg- och miljönämnden.

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska lämnas in till miljöavdelningen senast två veckor innan planerad start. Det gäller både om man vill starta en ny verksamhet eller ta över en verksamhet som funnits sedan tidigare.

Om ett befintligt och registrerat livsmedelsföretag vill bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet, till exempel på en marknad, ska kommunens miljöavdelning informeras om det.

Om någon annan än ett livsmedelsföretag ska bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet gäller andra regler. Om det handlar om ett begränsat antal tillfällen behöver verksamheten inte registreras.

Mobila/ambulerande livsmedelsverksamheter ska registreras i företagets hemkommun. Beslut om registrering ska kunna uppvisas på mobila anläggningar. Om verksamheten tillfälligt ska stå på till exempel ett torg eller annan allmän plats behöver tillstånd sökas från polisen. Höganäs kommun har tagit fram ett antal platser reserverade för Street food-försäljning. För att stå på dessa platser ska man ansöka om tillstånd för Street food.

Kommunen är skyldig att ta ut en avgift för sina livsmedelskontroller. Länk till kommunens taxor finns under ”För mer info”.

Utförligare information om att starta livsmedelsverksamhet finns här Öppnas i nytt fönster..

Anmälan av ny livsmedelsverksamhet

  • Anmälan ska ske till miljöavdelningen i kommunen senast två veckor innan verksamheten startar.
  • I din anmälan är verksamhetsbeskrivningen viktig för att miljöavdelningen ska kunna handlägga din anmälan så fort som möjligt.
  • När din anmälan är komplett fattar bygg- och miljönämnden ett beslut om registrering. När du har fått beslutet kan du starta din verksamhet. En livsmedels-inspektör kontrollerar därefter din verksamhet inom ett par veckor. Verksamheten behöver då uppfylla lagstiftningens alla krav. Det handlar till exempel om kunskaper i livsmedelshygien, att lokalen är väl anpassad för livsmedelsverksamhet och att det så kallade Egenkontrollprogrammet följs.

Anmälan av tillfällig livsmedelsverksamhet

  • Ett befintligt och registrerat livsmedelsföretag som vill bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet, till exempel på en marknad, ska informera kommunens miljöavdelning om det. Verksamhetsutövaren skickar ett e-post till miljöavdelningen med följande information.
  • En beskrivning av den tillfälliga verksamheten
  • Vilka tillfällen verksamheten ska ske
  • Var verksamheten ska ske
  • Kontaktinformation
  • Om någon annan än ett livsmedelsföretag ska bedriva tillfällig livsmedelsverksamhet gäller andra regler. Om det handlar om ett begränsat antal tillfällen behöver verksamheten inte registreras.

Kontrollera om verksamheten kräver bygglov/anmälan Öppnas i nytt fönster..
Ska du servera alkohol så behöver du också ansöka om serveringstillstånd. Här hittar du mer information om hur man går tillväga.

Klicka på knappen undertill för att gå vidare till Mina sidor för att registrera livsmedelsverksamhet.

Observera att du som fyller i anmälan måste vara behörig företrädare för företaget. Det vill säga den eller de som har rätt att teckna firman, VD eller person som genom företagets bolagsordning har rätt att företräda företaget. Har du en fullmakt för att fylla i anmälan, bifoga den i e-tjänsten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen