Livsmedelshantering

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Här finns information till dig som har eller planerar att starta ett livsmedelsföretag.

Alla livsmedelsverksamheter i Höganäs måste vara registrerade hos miljöavdelningen.

Det är vi som gör kontrollen!

Det är bygg- och miljönnämnden i Höganäs som ansvarar för att kontrollera att alla verksamheter i kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav. Det är miljöavdelningens inspektörer som utför tillsynen över att allt går rätt till i restauranger, livsmedelsbutiker och andra ställen där mat tillverkas och säljs.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: