Dricksvattenanläggningar

Alla privata dricksvattenbrunnar som används i offentlig eller kommersiell verksamhet, till exempel av ett café eller ett vandrarhem, måste registreras. Stora brunnsföreningar med många anslutna bostäder måste också registreras.

En verksamhet kan betraktas som kommersiell om det utgår ersättning för tillhandahållandet av dricksvatten, eller om tillhandahållandet har nära samband med verksamhet där ersättning utgår. Exempel på ”nära samband” kan vara uthyrning av bostäder, tillhandahållande av dricksvatten på campingplats eller till konsumenter vid festivaler och andra evenemang.

Om din vattenanläggning omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) måste du skicka in en anmälan om registrering av anläggningen till bygg- och miljönämnden.

Dricksvattenanläggningar som behöver registreras är:

 1. Stora gemensamma vattenanläggningar
  Brunnsföreningar eller liknande måste registreras om vattenuttaget är minst 10 m³ vatten/dygn, eller om anläggningen tillhandahåller vatten för minst 50 personer.
 2. Kommersiella eller offentliga verksamheter med egen brunn
  Vissa anläggningar omfattas alltid av kraven på registrering, oavsett hur stort vattenuttaget är:
 • Uthyrning av bostäder för permanentboende (om verksamheten omfattar flera lägenheter än en- eller tvåfamiljsfastighet)
 • Uthyrning av fritidsboende i rum, stuga eller liknande (om verksamheten har fler än 8 bäddplatser).
 • Restaurang eller café
 • Campingplats
 • Skola, kursgård, sjukhem, församlingshem

Den som driver en vattenanläggning som måste registreras måste även upprätta ett egenkontrollprogram med driftinstruktioner och provtagningsprogram. Provtagningsprogrammet ska fastställas av bygg- och miljönämnden.

Provtagningsprogrammet är en plan för provtagningsfrekvens och provtagningspunkter. Frekvensen beror på råvattnets härkomst, typ av dricksvattenbehandling och mängden producerat vatten per dygn. Verksamhetsutövaren måste själv betala de provtagningar som anges av kontrollprogrammet. Analyserna ska göras av ett ackrediterat laboratorium.

För små anläggningar (för tillexempel en restaurang eller ett café med egen brunn) räcker det oftast med en eller två normala kontroller per år samt en större kontroll vart tredje år.

En konsult som arbetar med livsmedelsfrågor kan hjälpa till att ta fram ett egenkontrollprogram.

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk behöver förbereda dig för krishändelser som påverkar din vattentillgång.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bra information om vad du behöver tänka på och vilka typer av kriser som kan påverka din dricksvattenförsörjning.

Bygg- och miljönämnden är ansvarig för offentlig kontroll av registrerade dricksvattenanläggningar. Kontrollens omfattning varierar, och bestäms av en riskklassning som görs utifrån de uppgifter som lämnas vid registreringen. Kontrollbehovet bedöms vara större för stora anläggningar, liksom för anläggningar med större risk för dåligt vatten eller för anläggningar som serverar vatten till känsliga grupper, till exempel barn eller gamla.

Riskklassningen avgör också hur stor avgift som kommer att tas ut för tillsynen. Avgiften bestäms i en taxa fastställd av kommunfullmäktige. , 263.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöavdelningen om du är osäker på om din vattenanläggning måste registreras.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen