Omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Nu lanserar vi e-tjänsten Livsmedelsverksamhet - omklassning enligt ny riskklassningsmodell.

Denna e-tjänst ska hjälpa dig som en av Höganäs livsmedelsföretagare att skicka in nya uppgifter om ditt företag till miljöavdelningen gällande den nya modellen för riskklassning framtagen av Livsmedelsverket.

Målet med denna e-tjänst är att förenkla processen för dig som livsmedelsföretagare. I länken till Livsmedelsverket hittar du mer information om den nya riskklassningsmodellen.

Livsmedelsverket: Nya riskklassningen - samlad information till företag»

Syftet med den nya riskklassningsmodellen är att skapa en mer enhetlig riskklassning av livsmedelsföretag oavsett var i landet företaget bedrivs och att styra kontrollen dit den är mest effektiv.

Den nya modellen fastställer kontrollfrekvensen och kommer avgöra hur ofta en verksamhet ska ha ordinarie kontroll på en femårsbasis. Förut fastställde riskklassningen kontrolltimmar.

Hur din verksamhet klassas kommer främst bero på fyra saker:

  • dess huvudsakliga inriktning, till exempel om du serverar mat till slutkonsument eller om du tillverkar livsmedel som säljs via återförsäljare, är grossist, transportör, huvudkontor med mera
  • vilka aktiviteter som verksamheten utför, till exempel inköp av livsmedel, märkning, servering av livsmedel, kylförvaring, bakning, varmhållning, nedkylning med mera
  • dess omfattning (årsarbetskrafter eller produktionsvolym)
  • eventuella produktgrupper kopplade till särskilda regler som verksamheten hanterar.

Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. På Livsmedelverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan du se vilka standarder som ger reduktion.

Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym, antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten beroende på vilken verksamhet du bedriver.

Nej, det kommer inte att kosta något att lämna in uppgifter via e-tjänsten.

Idag kan du endast lämna uppgifter för att få din verksamhet omklassad till de nya reglerna.

Framöver kommer ytterligare funktioner som gör det möjligt att dels anmäla registrering av nytt företag enligt de nya reglerna, dels att meddela ändringar i verksamheten. Exempel på ändringar är ägarbyten, ökad produktion eller produktion av nya typer av produkter.

Du som är firmatecknare alternativt representerar verksamheten utan att vara firmatecknare. Ni behöver en e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: