Badanläggningar

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen över kommunens badanläggning samt över alla bassänger, pooler, floatingtankar och liknande där företag eller föreningar erbjuder bad för allmänheten.

Den som avser att driva ett bassängbad som ska vara öppet för allmänheten måste göra en anmälan till bygg- och miljönämnden innan verksamheten påbörjas. (Enligt § 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.)

Bifoga en beskrivning av verksamheten och en ritning över den lokal du tänker använda.

Miljöavdelningen tar ut en fast avgift enligt taxa (6 timmar) fastställd av kommunfullmäktige för handläggningen av anmälan. Om du inte anmäler din verksamhet riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift plus den ordinarie handläggningsavgiften.

Miljöavdelningen gör även tillsynsbesök på badanläggningar i kommunen. En viktig del av miljöavdelningens kontroll är att granska anläggningarnas egenkontroll. I egenkontrollen ingår bland annat regelbunden provtagning av vattnet i bassängerna. Innehavare av privata bassänger (till exempel hotell) kan själva välja vilket företag som ska analysera deras vatten, så länge de väljer ett analyslaboratorium som erbjuder ackrediterade analyser.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: