Sälja receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln, till exempel i din butik. Här kan du läsa mer om hur du anmäler det och vilka regler som gäller för försäljningen.

Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, till konsument/privatpersoner måste du anmäla detta till Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du däremot planer på att sälja receptfria läkemedel till andra företag eller butiker som i sin tur ska sälja dem vidare, det vill säga bedriva partihandel, så kräver detta tillstånd från Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel behöver du ta fram ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som du på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera och sälja läkemedlen i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om reglerna och även få vägledning.

Läkemedel får du endast köpa in från handlare som har giltiga partihandelstillstånd beviljade av Läkemedelsverket. Be därför handlaren att visa detta vid inköp.

Det är endast ett begränsat utbud av läkemedel som får säljas utanför apoteken. Därför är det viktigt att du kontrollerar att de läkemedel du köper in är tillåtna. Samtliga receptfria läkemedel som får säljas utanför apoteken finns upptagna på Läkemedelsverkets lista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är inte tillåtet att ta över läkemedelsparti från tidigare butiksägare, eftersom du då inte kan vara säker på läkemedlens kvalitet och innehåll.

Du måste löpande rapportera in din försäljning av läkemedel till e-Hälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som för statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar miljöavdelningen att du följer reglerna. Kontrollerna sker oanmält. Vid ett kontrollbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram, att du utför ålderskontroller och att de läkemedel du säljer är godkända. Finns det brister, rapporterar miljöavdelningen in dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Miljöavdelningen tar ut en årlig kontrollavgift enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Observera att denna avgift är utöver den årliga avgift som du betalar till Läkemedelsverket.

Om du ska sluta sälja receptfria läkemedel genom exempelvis ägarbyte eller verksamheten läggs ner, så är det viktigt att du snarast meddelar Läkemedelsverket detta.

Vid förändringar i verksamheten som exempelvis ändrade kontakt- eller faktureringsuppgifter måste även detta snarast meddelas till Läkemedelsverket.

Tänk på att avanmäla försäljningen så snart du vet att försäljningen ska upphöra. Har du inte senast den 31 december avanmält försäljningen behöver du betala årsavgiften för det kommande årets kontroll.

Du är alltid välkommen att kontakta miljöavdelningen om du har frågor.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: