Tillfälligt boende

Till tillfälliga boende räknas bland annat hotell, vandrarhem, campingplatser och B&B. Det vill säga lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt. De tillfälliga boendena varierar mycket i storlek och utformning.

Att starta ett tillfälligt boende är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Det finns däremot krav på till exempel lokalens lämplighet för verksamheten i miljöbalken, dess förordningar och allmänna råd. Kontakta därför miljöavdelningen innan du öppnar ditt tillfälliga boende.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: