Tips till anbudslämnare

Det behöver inte vara krångligt att delta i en upphandling, men för att inte fastna i formalian finns några viktiga saker att tänka på.

Dra inte ut på det. Läs igenom förfrågan och kontrollera vilka krav som ställs, kontrollera framför allt vilka ditt företag uppfyller. Många gånger finns det krav på intyg, certifikat eller referensuppdrag. Om du börjar i tid har du möjlighet att planera ditt anbud på ett bra sätt.

Är det något i underlaget som är oklart? Fråga oss vad vi menar. Vi försöker svara på frågor så fort som möjligt, men vissa frågor kräver att fler beställare är involverade och det kan ta några dagar för oss att skicka frågan vidare och få svar internt hos oss. Ställ frågorna hellre tidigt än sent under anbudstiden för att garantera att vi kan svara i god tid innan sista anbudsdag.

Vid utvärderingen av anbud får vi endast ta hänsyn till den information som finns i anbudet. Även om du som företagare är välkänd för oss, eller att det är självklart att ditt företag har en viss certifiering måste den information som vi frågar efter finnas med. Våra möjligheter att ta hänsyn till information som kommer in efter sista anbudsdag är mycket begränsad.

Det är viktigt att du lever upp till de obligatoriska kraven som ställs i upphandlingsunderlaget och att du accepterar de avtalsvillkor som är angivna. Är du osäker på vad vi menar, eller är ett krav är orimligt? Ställ en fråga!

Om du och ditt företag inte uppfyller alla krav själv kan du inleda samarbete med ett annat företag och åberopa det företagets kapacitet. Tänk även på möjligheten att bli underleverantör till en av våra befintliga leverantörer.

Kontrollera noga att alla intyg, certifieringar och uppgifter som vi frågar efter i förfrågningsunderlaget finns med i ditt anbud. Lagen ger oss mycket små möjligheter att be dig komplettera med dessa i efterhand.

Lämna in anbudet senast sista anbudsdagen. Vi kan inte pröva anbud som lämnats in försent.

Om det handlar om en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) skickar vi ut ett tilldelningsbesked när anbuden har utvärderats och tilldelningsbelsut är fattat. Innan dess kan vi tyvärr inte svara på frågor på grund av upphandlingssekretessen. I beskedet framgår det hur utvärderingen gått till och vilken anbudsgivare som har tilldelats uppdraget.

Vi vill gärna veta vad du tänker på, om den bransch du verkar i och hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss. Du kan exempelvis kontakta oss via "Träffa en upphandlare".

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: