Företagslots

Ska du starta eller utveckla en verksamhet som berör flera olika kommunala myndigheter? Eller en verksamhet som kräver flera tillstånd, exempelvis bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Höganäs kommun företagslots. Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag i Höganäs, Kullahalvön.

Vid ett informellt möte träffar du tjänstepersoner från de kommunala myndigheter som berör din verksamhet. Under detta möte får du svar på vilka tillstånd som krävs och hur din affärsidé på bästa sätt blir genomförbar. Det vill säga vilka utmaningar som finns, hur vi kan övervinna dem och vilka åtgärder och tillstånd som kan behövas. Det fattas inga beslut under lotsmötet.

För att boka en företagslots, kontakta näringslivsavdelningen via naringsliv@hoganas.se.

Företagslotsen 2023
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: