Framtidscoachen - ett kostnadsfritt bollplank

Har ert företag stött på utmaningar under rådande världsläge? Behöver ni anpassa er till de effekter pandemin haft på er verksamhet? Nu finns det möjlighet för företag i Familjen Helsingborg att få kostnadsfri coachning utifrån just era behov.

Rådgivningens huvudfokus ligger på följande områden:

  • Ekonomi på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
  • Affärsutveckling med fokus på affärsplan, kundgrupper samt förnyelseprocess och nya affärsidéer.
  • Marknadsföring med fokus på digitalisering, kundvård, social media, målgrupper och nätverk.
  • Avtal med fokus på hyra, leverantör, avtalsanalys, samt kommunicera & förhandla om avtal.
  • Anställning med fokus på anställningsavtal, attrahera rätt kompetens samt vilka stöd som finns.
  • Dig som företagare med fokus på den egna situationen, försäkringar, nätverk & stöd samt olika samarbeten.

Våra framtidscoacher har mångårig kompetens av affärsutveckling och företagsrådgivning. De är auktoriserade rådgivare och kan bidra med kunskap, kontakter och idéer. De är gärna ett bollplank för dig i ditt företagande.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: