Mark och lokaler

Kommunen har ett utbud av verksamhetsmark som omfattar både industriell verksamhet och handel. På verksamhetsområdet Tjörröd i Höganäs erbjuder nu kommunen detaljplanelagd mark för industri.

Mark och lokaler är viktiga för företag som vill utvecklas. Kommunens näringslivsavdelning är uppdaterad om ledig kommunal mark för verksamheter och kan ofta ge tips om omgående lediga verksamhetslokaler att hyra eller köpa.

Är du intresserad av att köpa mark för din verksamhet? Skicka oss ett mail så berättar vi mer: naringsliv@hoganas.se.

Mark och lokaler för olika typer av verksamhet finns både i Höganäs kommuns utbud och i privat regi. Via vår samarbetspartner Objektvision och med hjälp av lokala mäklare kan du få detaljerad information. Du kan också hitta lediga lokaler via Verksamhetslokaler.

På Tjörröds verksamhetsområde i Höganäs startar nu försäljning av industrimark. Det nya området Östra Tjörröd utgör en fortsättning på det befintliga verksamhetsområdet i Tjörröd. Det nya området är lämpligt för etablering av verksamheter inom kategorin service, logistik, lager, tillverkning med tillhörande försäljning (ex showroom), partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan (icke störande). Priset för marken är fastställt till 300 kr/kvadratmeter. Tillträde planeras under 2024.

Är ditt företag intresserat av att köpa mark? Då vill vi att du skickar oss en intresseanmälan med en verksamhetsbeskrivning för företaget. Utöver verksamhetsbeskrivningen vill vi att din intresseanmälan innehåller:

  • Önskad tomtstorlek
  • Byggnadsyta och tomtdisponering
  • Tidplan
  • Beräknat antal arbetstillfällen
  • Uppskattat antal transporter till och från din verksamhet
  • Kontaktuppgifter

Du skickar din intresseanmälan till naringsliv@hoganas.se.

Intresseanmälningar kommer hanteras enskilt utifrån lämpligheten för området, verksamhetsutövarens behov samt tillgänglig mark. Frågor hänvisas till:

Bashir Chikho, exploateringsavdelningen: bashir.chikho@hoganas.se
Johan Bringle, näringslivsavdelningen: johan.bringle@hoganas.se

Har du en ledig lokal eller tomt?

Höganäs kommun erbjuder alla fastighetsägare/förmedlare att kostnadsfritt lägga in sina lediga lokaler och tomter via vårt kommunavtal med Objektvision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: