Råd, stöd och svar kring energiförsörjning

Höga elpriser och bristen på energi i Europa får stora konsekvenser för näringslivet globalt, men givetvis även för företagare i Höganäs kommun. Nedan har vi listat ett antal olika stöd som finns att få. Nedan hittar du även tips på var du kan vända dig för att få råd kring energiförsörjning.

Information om elkostnadsstöd

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten/vintern 2022-2023. Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige. Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktoberdecember 2022. Ansökan är öppen till den 18 juni 2023.

På Energimyndighetens hemsida kan du se om ditt företag är berättigat bidrag. Du kan även räkna ut hur mycket bidrag ditt företag i så fall kan få.
Mer information hittar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Du som driver ett mindre eller medelstort företag i Höganäs kommun kan få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning om hur du kan minska din energianvändning. Rådgivningen ges av energi- och klimatrådgivarna i Helsingsborg stad. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Region Skånes samlingssida

Region Skåne har skapat en sida de valt att kalla för Företagsakuten. Detta är en samlingssida för information för stöd och rådgivning till företag avseende elsituationen i Skåne. Ni hittar denna sida här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Omställningslyftet - kostnadsfritt energistöd för företag

Små och medelstora företag i Skåne kan ta del av kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för att sänka sina energikostnader och minska sitt klimatavtryck. Nu erbjuder Energikontoret Skåne oberoende stöd inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energieffektivisering

Energimyndigheten hjälper dig och ditt företag att bli mer energieffektivt. På deras hemsida hittar du många tips inom detta område. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Energimyndigheten har även tagit fram en enkel broschyr med snabba energispartips för företag. Broschyren hittar du här. , 403.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd och bidrag från energimyndigheten

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet, bland annat forskning- och innovationsprojekt och det som kallas Industriklivet. På energimyndighetens hemsida kan man även se vilka möjligheter som finns att söka olika EU-stöd. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Energikontoret Syd erbjuder platsbesök

Energikontoret Syd erbjuder samtliga skånska företag ett kostnadsfritt platsbesök med en av sina rådgivare. Du får då direkt återkoppling under mötet på vilka energieffektiviserande åtgärder du kan göra. Energikontoret Syd har också råd och tips för dig som vill minska dina elkostnader på egen hand. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tips från Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna Skånes rådgivare ger dig tips på hur du kan investera för att minska ditt företags energikostnader. De kan bland annat hjälpa dig med att identifiera åtgärder som kan minska ditt företags energianvändning, ge dig information om solceller samt tipsa om bidrag som finns att söka. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skyndsam hantering av energirelaterade ärenden

Höganäs kommun säkerställer en snabb och skyndsam hantering av tillståndsärenden som kan hjälpa företag att tidigarelägga ny produktion eller effektiviseringar.

Råd och stöd från Almi

Hos Almi får du råd och stöd om hur ditt företag kan utvecklas, bland annat med ditt företags hållbarhetsarbete. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysning från Vinnova

Via Vinnova kan företag söka pengar till lösningar som bidrar till att minska elanvändning och flytta den till rätt tider på dygnet så att elsystemet kan avlastas. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor om elbrist, planerade strömavbrott och styrel

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du kommunens samlingssida om elbrist, planerade strömavbrott och styrel.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen