Samverkan skola och näringsliv

I Höganäs vision har vi en strategi som säger att vi ska stärka skolans bredd och spets, genom bland annat samarbeten mellan skola och näringsliv. Detta för att kunna möta företagens utmaning att anställa personer med rätt kompetens idag och i framtiden.

PRAO

Alla i årskurs åtta i Höganäs kommun har praktik. Praktik underlättar elevernas studie- och yrkesval, tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen, ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter samt bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna. Vill du vara med och visa upp din arbetsplats för framtidens arbetskraft? Fyll i nedan formulär så kommer Höganäs kommuns samverkan skola arbetslivsutvecklare, Karolina Juhlin att kontakta er.

Under våren är det följnade veckor som gäller för PRAO

v.4
v.10
v.11
v.12
v.13
v.17


Work Walk

Syftet med work walk är att inspirera sjundeklassare inför deras kommande studie- och yrkesval och att företagen får en möjlighet att visa upp sig som arbetsgivare och skapa intresse för deras bransch.

Tornlyckeskolan har under hösten varit ute på Work Walk hos följande företag.

- Bildeve Volvo AB
- Mediagården
- IBC Control

Flera grundskolor kommer ha work walk för sina sjundeklassare i vår, ta chansen att visa upp ert arbete och inspirera elever inför framtiden!

Ung Företagsamhet

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar Ung Företagsamhet även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Vi på näringslivsavdelningen stöttar UF så att Höganäs ungdomar får en möjlighet att ta del av den positiva kraft och entreprenörsskapsanda som UF bidrar med. Eleverna på Kullagymnasiet har möjlighet att välja kursen UF-företagande och starta sitt eget företag under ett år. Även lärarna i grundskolan har möjlighet att använda sig av UF:s läromedel och integrera det i sin undervisning. Läs mer om UF:s verksamhet på www.ungforetagsamhet.se/skan

Kullagymnasiets mentorskapsprogram

I september kickade vi igång andra omgången av Kullagymnasiets mentorskapsprogram för elever i årskurs 3.

Mentorprogrammet ska stärka Kullagymnasiets årskurs 3 elevers förutsättningar för kommande karriär/arbetsliv och studier– och ger dig som mentorer möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen