Söker du personal?

I Höganäs kommun jobbar på olika sätt med att försöka underlätta för näringslivet att hitta rätt kompetens. Det handlar om att skola och näringsliv jobbar tätt tillsammans för att eleverna ska lära sig det företagen efterfrågar. Kommunen har också ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och vi har många människor inom daglig verksamhet som gärna gör praktik på en arbetsplats.

Fjärde teknikåret

Kullagymnasiet har ett fjärde teknikår. Det har två olika inriktningar; design- och produktutveckling och informationsteknik. Industrin ska kunna dra nytta av dessa elever direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Rekryteringsmässa

Kommunen arrangerar årligen Kullabygdens rekryteringsmässa tillsammans med Arbetsförmedlingen och Företagarna. Mässan är en mötesplats där företag med rekryteringsbehov kan nätverka och hitta nya medarbetare till sitt företag.

YH-accelerator

Höganäs kommun samarbetar med övriga kommuner inom Familjen Helsingborg med att säkerställa att vi har relevanta YH-utbilningar i regionen. Vi utvecklar och förbättrar utbudet utifrån det behov som finns hos företagen. Har ditt företag behov av en kvalificerad yrkeskompetens? Tveka inte att kontakta näringslivsavdelningen!

Praktik för nyanlända

Vi har i Höganäs kommun fått många nya tillfälliga och permanenta invånare, med olika bakgrund och erfarenheter. Kommunen jobbar med att kartlägga våra nya invånares kompetenser och intressen då det är viktigt att få dessa individer i sysselsättning så fort som möjligt.

Behöver ditt företag hjälp med enklare arbetsuppgifter?

Finns det enklare arbetsuppgifter på din arbetsplats som ni inte hinner med eller som ni gärna överlämnar åt någon annan? Daglig verksamhet i Höganäs kommun söker fler arbetsuppgifter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen