Stödpaket till företagare under pandemin

Höganäs kommuns krisledningsgrupp har beslutat att förlänga det åtgärdsprogram som tidigare tagits fram med syftet att underlätta för kommunens företagare i spåren av coronakrisen. Dessutom har ett antal nya åtgärder tagits fram.

Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att tillsynsavgift för serveringstillstånd inte tas ut under 2021, att företag ges möjligheter till förlängda betaltider på avgifter inom VA, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa och brandtillsyn med upp till sex månader. Vidare kommer bland annat avgifter för torghandel och streetfood inte att tas ut under 2021.

 • Tillsynsavgift för serveringstillstånd tas inte ut under 2021.
 • Avgift för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar tas inte ut.
 • Bygglovsavgift för uteserveringar tas inte ut.
 • Avgift för köldmediakontroll för verksamheter med servering tas inte ut.
 • Avgift för torghandel och streetfoodplats tas inte ut.
 • Höganäs kommun förlänger betalningstider på avgifter inom VA, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandstillsyn med upp till sex månader, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Höganäs kommun förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till sex månader.
 • Höganäshem uppmanas att se över sin betalningstid och möjlighet att, i likhet med Höganäs kommun, lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.
 • Höganäs kommun är generösa med serveringstider och uteserveringarnas ytor. Möjlighet finns sedan tidigare att restaurangernas uteserveringar är öppna året om.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår, till exempel sporthallar och Tivolihuset. Detta gäller även föreningar.
 • Kommunen kortar ner betalningstiden på sina fakturor från lokala leverantörer.
 • Kommunen har ett generöst förhållningsätt vid våra inställda konferenser, föredrag, resor med mera, exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.
 • Kommunen skjuter upp evenemang istället för att avboka om möjligt - och låter pengarna som betalats stanna i företaget.
 • Höganäs Energi lämnar uppskov för betalningar för lokala småföretag när det gäller kostnader för el, värme och fiberavgifter.
 • Höganäs kommuns arbetsmarknadsenhet, Utvecklingscentrum, erbjuder hjälp till dig som är företagare i Höganäs och som har svårt att hitta vikarier. Läs mer här.
 • Lokala restauranger ges möjlighet att leverera lunch till kommunanställda på Stadshuset. Det alterneras mellan ett par olika lokala restauranger per vecka. Vill ditt företag vara med och leverera mat? Kontakta .

Höganäs kommun

 • förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen och god tillgänglighet från kommunens sida vid behov från företagen.

Euronäs

Att stötta den lokala handeln och näringslivet i dessa tider är viktigt om vi vill medverka till att företagen överlever. Under 2020 gjorde Höganäs kommun många olika insatser när det gäller Euronäs som gynnat handeln. 2020. I mars 2020 erbjöds invånare och företag möjlighet att köpa Euronäs med kort förfallodatum till halva priset. Då såldes Euronäs till ett värde av 500 000 kr. I april 2020 fick alla kommunanställda en påskpresent till ett värde av drygt 700 000 kr. Den digitala Euronäsdagen i september genererade i sålda Euronäs till ett värde av nästan 500 000 kr. Under 2020 såldes Euronäs till ett värde av 4 560 000 kr, att jämföra med 2 300 000 kr under 2019. I april 2021 fick samliga kommunanställda sin påskpresenent i Euronäs till ett totalt värde av drygt 700 000 kr.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen