Samverkan skola och näringsliv

I Höganäs vision har vi en strategi som säger att vi ska stärka skolans bredd och spets, genom bland annat samarbeten mellan skola och näringsliv. Detta för att kunna möta företagens utmaning att anställa personer med rätt kompetens idag och i framtiden.

PRAO
Alla i årskurs åtta i Höganäs kommun har praktik. Praktik underlättar elevernas studie- och yrkesval, tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen, ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter samt bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna. Vill du vara med och visa upp din arbetsplats för framtidens arbetskraft? Fyll i nedan formulär så kommer Höganäs kommuns samverkan skola arbetslivsutvecklare, Karolina Juhlin att kontakta er.

Under hösten är det följnade veckor som gäller för PRAO
v. 41
v.43
v.45
v.46
v.47


Ung Företagsamhet
Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar Ung Företagsamhet även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Vi på näringslivsavdelningen stöttar UF så att Höganäs ungdomar får en möjlighet att ta del av den positiva kraft och entreprenörsskapsanda som UF bidrar med. Eleverna på Kullagymnasiet har möjlighet att välja kursen UF-företagande och starta sitt eget företag under ett år. Även lärarna i grundskolan har möjlighet att använda sig av UF:s läromedel och integrera det i sin undervisning. Läs mer om UF:s verksamhet på www.ungforetagsamhet.se/skan

Kullagymnasiets mentorskapsprogram
Mentorsprogrammet ska stärka Kullagymnasiets elevers förutsättningar för kommande karriär/arbetsliv och studier– och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.


Som mentor kommer du få en uppstart med information om mentorskap, vad som skiljer mentorskap och coachning. Mentorskap handlar mycket om att ställa frågor, lyssna, öppna upp dörrar genom att få adepten att reflektera och ta in nya perspektiv.

Som mentor önskar vi att du har några års erfarenhet inom yrkeslivet. Du avsätter tid för att träffa din elev under minst 3 träffar som hålls från uppstart i oktober till avslutningsträff i mars. Du förväntas även delta under två gemensamma aktiviteter.

Vad finns det för fördelar med att vara mentor?

Du får nya perspektiv och kan diskutera tankar och idéer med någon som ser på branschen med andra/yngre ögon.
Det är givande att reflektera över sitt arbete och inspirera andra som är intresserade av samma område.
Du kan bidra till en ung människas personliga utveckling.
Du utökar ditt kontaktnät och utbyter erfarenheter med ungdomar och andra mentorer.
Möjlighet att lyfta sin bransch
Notera att platserna är begränsad och att vi inte kan garantera att du kommer få en elev.

Du ansöker om att bli mentor här

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen