Samverkan skola och näringsliv

I Höganäs vision har vi en strategi som säger att vi ska stärka skolans bredd och spets, genom bland annat samarbeten mellan skola och näringsliv. Detta för att kunna möta företagens utmaning att anställa personer med rätt kompetens idag och i framtiden.

Ung företagsamhet

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar Ung Företagsamhet även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Vi på näringslivsavdelningen stöttar UF så att Höganäs ungdomar får en möjlighet att ta del av den positiva kraft och entreprenörsskapsanda som UF bidrar med. Eleverna på Kullagymnasiet har möjlighet att välja kursen UF-företagande och starta sitt eget företag under ett år. Även lärarna i grundskolan har möjlighet att använda sig av UF:s läromedel och integrera det i sin undervisning. Läs mer om UF:s verksamhet på www.ungforetagsamhet.se/skane Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Praktik

Alla i årskurs åtta i Höganäs kommun har praktik. Praktik underlättar elevernas studie- och yrkesval, tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen, ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter samt bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna. Vill du vara med och visa upp din arbetsplats för framtidens arbetskraft? Hör av dig till näringslivsutvecklare Josefine Marklund på josefine.marklund@hoganas.se.

Work Walk Week

Work Walk är ett koncept vi tagit fram i Familjen Helsingborg för att inspirera och introducera ungdomar för branscher som ser en utmaning i sin framtida kompetensförsörjning.

Under vecka 46 2019 var alla elever som går i sjunde klass på Höganäs grundskolor på Work Walk. Det innebär att de i mindre grupper besökte ungefär tre olika företag var. På företagen är tanken att de ska få prova på en uppgift om möjligt men även att företaget berättar lite kort om vilka yrken som finns och vägarna dit. Detta för att eleverna ska lyfta blicken och bredda sina kunskaper om arbetsmarknaden.

Hösten 2020 fick vi ställa om och på Vikenskolan blev det i november prova på-aktiviteter med Teknik college, filmer med tre olika företag från Höganäs och föreläsning om framtidens arbetsmarknad.

Vill ditt företag vara med och visa upp er för framtidens arbetskraft? Kontakta näringslivsutvecklare Joseine Marklund via josefine.marklund@hoganas.se.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen