Servering av mat covid-19

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. HSLF-FS 2020:37).

Detta innebär att du har en skyldighet att

  • Hålla dig uppdaterad med de senaste riktlinjerna
  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst en meters avstånd mellan olika sällskap (gäller både inomhus och utomhus). Antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer per bord inomhus. Utomhus finns inget maxantal för besökare i ett och samma sällskap.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
  • Begräsningarna i öppettiderna har tagits bort. För tillståndspliktig servering gäller åter de serveringstider som står i serveringstillståndet.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen