Servering av mat under covid-19

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler från 12 januari för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. HSLF-FS 2020:37).

Detta innebär att du har en skyldighet att

  • Restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast kl. 23:00.
  • Hålla dig uppdaterad med de senaste riktlinjerna!
  • Undvik trängsel genom att se till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst en (1) meters avstånd i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap. Ett sällskap kan bestå av max 8 personer.
  • Erbjuda dina gäster möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk eller liknande.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.
  • Informera dina besökare om hur smittspridning kan undvikas genom tydlig skyltning om att hålla avstånd.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen