Skola och förskola

Bygg- och miljönämnden har ett ansvar för tillsynen av miljö- och hälsoskyddsfrågor i alla skolor och förskolor i kommunen, oavsett om skolorna drivs av kommunen eller av företag, föreningar eller liknande.

En anmälan ska göras till bygg- och miljönämnden vid nystart eller vid tillbyggnad samt ombyggnad av:

  • förskola
  • öppen förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • gymnasieskola
  • särskola samt specialskola

Ibland är det svårt att avgöra när det krävs och när det inte krävs en anmälan enligt miljöbalken.

Kontakta gärna miljöavdelningen i ett tidigt skede i din planering.

Du hittar blanketten här , 355.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöavdelningen kontrollerar regelbundet alla skolor och förskolor i kommunen. Tillsynen är bland annat inriktad på kontroll av städning, buller, ventilation och radon.
Kök och matsalar kontrolleras också regelbundet men oftast sker denna kontroll vid ett annat tillfälle än vid miljö- och hälsoskyddstillsynen.

En av de väsentligaste delarna av bygg- och miljönämndens tillsyn är att granska skolornas egenkontroll. Alla som yrkesmässigt bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet måste följa förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Detta innebär bland annat att veta vem som har ansvar för vad, kontrollera vad som behöver kontrolleras, ordna städschema och underhållsplaner. Brister ska åtgärdas och följas upp, och nödvändiga prover och undersökningar ska göras i tid. För en skola eller förskola ska egenkontrollen vara dokumenterad, det vill säga, nerskriven.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen