Äldreomsorg och senior

Du som är äldre kan få stöd av oss i Höganäs kommun. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för att du ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Boenden för äldre i Höganäs kommun

Här hittar du information om särskilt boende för dig som är äldre eller långvarigt sjuk. Du kan ansöka om särskilt boende när du har så pass omfattande omsorgsbehov att du inte längre kan bo kvar i din bostad.

Hjälp i hemmet för dig som är äldre

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen. Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt eget hem så länge som möjligt.

Avgifter och kostnader

Höganäs kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Vad du ska betala räknas ut baserat på din inkomst. Här hittar du kostnader för våra olika insatser.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: