Äldreomsorg och senior

Du som är äldre kan få stöd av oss i Höganäs kommun. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för att du ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Boenden för äldre i Höganäs kommun

Här hittar du information om särskilt boende för dig som är äldre eller långvarigt sjuk. Du kan ansöka om särskilt boende när du har så pass omfattande omsorgsbehov att du inte längre kan bo kvar i din bostad.

Hjälp i hemmet för dig som är äldre

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen. Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt eget hem så länge som möjligt.

Anmälan av oro för äldre person

Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa så kan du anmäla det till socialtjänsten.

Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den enskilde. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den enskilde kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.

Anmälan görs till Höganäs kommuns servicecenter måndag till fredag klockan 08.00-16.00. Tel 042-33 71 00

Är situationen akut och utanför kontorstid ringer du socialförvaltningens journummer eller 112.

Avgifter och kostnader

Höganäs kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Vad du ska betala räknas ut baserat på din inkomst. Här hittar du kostnader för våra olika insatser.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: