Äldreinformatör

Svarar på frågor om kommunens äldreomsorg, föreningar för pensionärer, volontärer inom äldreomsorgen, anhörigfrågor med mera.

Äldreinformatören kommer även ut till föreningar, sammankomster eller liknande och informerar.

Kontaktuppgifter

Josefina Persson, äldreinformatör
Telefon: 042-33 72 40
E-post: josefina.persson@hoganas.se

Hälsofrämjande hembesök

Syftet med hembesöket är att ge dig förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och lämna tips om åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsan. Du ges också vid behov information om vilken hjälp som finns samt information om fallförebyggande åtgärder, säkerhet i hemmet, träffpunkter, föreningar med mera.

Hör av dig till äldreinformatören om du vill ha ett hälsofrämjande hembesök.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: