Äldreinformatör

Du som fyller 78 år och inte har insatser från hemvården eller äldreomsorgen erbjuds ett hälsofrämjande hembesök av kommunens äldreinformatör.

Kontaktuppgifter

Josefina Persson, äldreinformatör
Telefon: 042-33 72 40
E-post: josefina.persson@hoganas.se

Hälsofrämjande hembesök

Syftet med hembesöket är att ge dig förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och lämna tips om åtgärder för att bibehålla eller förbättra hälsan. Du ges också vid behov information om vilken hjälp som finns samt information om fallförebyggande åtgärder, säkerhet i hemmet, träffpunkter, föreningar med mera.

Även om du är inte 78 år går det bra att vända sig till äldreinformatören för att få samma information. Äldreinformatör Josefina Persson kommer även gärna ut till föreningar, sammankomster eller motsvarande och informerar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen